Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het dagelijks leven nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.

De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. De therapeut vraagt de cliënt aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met een afleidende stimulus. Dit kan zijn de hand van de therapeut die voor het gezicht heen en weer bewogen wordt en die gevolgd dient te worden met de ogen. Een andere methode is het afwisselend links en rechts aanbieden van geluiden (klikjes) door een koptelefoon. De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden in combinatie met het terugdenken aan de herinnering zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Hoe EMDR precies werkt is nog onduidelijk, maar uit de resultaten blijkt dat het een effectieve behandeling is voor de verwerking van nare gebeurtenissen. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Voor uitgebreide informatie zie Vereniging EMDR Nederland