Slaapproblemen

Veel mensen hebben last van slaapproblemen. Vaak zijn deze mensen uit zichzelf al geen “goede slapers” en in tijden van stress lijkt hun slaappatroon dan ook snel en soms ook langdurig verstoord te raken.
Slapeloosheid is bijvoorbeeld slecht inslapen, lang wakker liggen of te vaak of te vroeg wakker worden. Met als gevolg dat mensen overdag moe, lusteloos, slaperig, slecht geconcentreerd en/of prikkelbaar zijn. Vaak lopen de klachten t.g.v. dagen en soms weken durende slapeloosheid zo snel op dat mensen niet meer in staat zijn om te werken of te functioneren.

Oorzaken slaapproblemen

Slapeloosheid kan samenhangen met spanning of zorgen. Veel mensen liggen ‘s nachts te piekeren. Geluidsoverlast kan een oorzaak voor slaapproblemen zijn. Ook lichamelijke klachten en pijn verstoren vaak een gezonde slaap. Soms kan ook een bepaalde levensstijl tot een verstoord slaap leiden, bijvoorbeeld: veel cafeïne gebruiken, overdag slapen, een verstoord dagnachtritme, te weinig bewegen, drugsgebruik, te weinig rustmomenten overdag en andere factoren. Sommige mensen slapen slecht omdat zij last hebben van herbelevingen en nachtmerries t.g.v. een traumatische gebeurtenis.

Sommige mensen blijken ook te lijden aan slaapstoornissen zoals “restless legs”, “periodic leg movement disorder”, het slaapapneusyndroom, narcolepsie of een ernstige vorm van het vertraagde-slaapfasesyndroom. Bij deze klachten is een verwijzing naar een slaapkliniek geïndiceerd.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij slaapproblemen

De meeste slaapmedicatie is verslavend en lost op lange termijn niets op. Om deze reden wordt slaapmedicatie ook nog maar incidenteel door de huisarts voorgeschreven. Om deze reden bieden wij een slaaptraining aan voor mensen die slecht slapen door piekeren en een levensstijl die slaapproblemen in de hand werkt.

De training duurt zes weken en is bedoeld voor mensen die langer dan drie weken slecht slapen en daar overdag last van hebben. Hierbij valt te denken aan vermoeidheid, concentratieproblemen, somberheid of vergeetachtigheid. De slaapproblemen kunnen op zichzelf staan, maar ook een oorzaak of gevolg zijn van psychische klachten, zoals een angststoornis of een depressie. Ook wanneer mensen slaapmedicatie gebruiken en deze willen afbouwen kan de training geschikt zijn.

De training is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en bestaat uit volgende onderdelen:

  • Uitleg over goede slaaphygiëne
  • Ontspanningstraining
  • Leefstijltraining
  • Leren om minder te piekeren
  • Bijhouden slaapdagboek
  • Slaaptraining

EMDR bij slaapproblemen

Als mensen slecht slapen omdat zij last hebben van herbelevingen en nachtmerries als gevolg van een traumatische gebeurtenis, kunnen zij beter een EMDR behandeling voor hun traumatische klachten ondergaan.