Tarieven en vergoedingen

Contracten 2024

Ik heb met veel grote zorgverzekeraars contracten afgesloten.  Dat betekent dat verzekeraars uw behandeling zullen vergoeden mits u aan de diagnose van een psychiatrische stoornis voldoet die  vanuit de ZVW vergoed wordt.  Voor een vergoeding moet u voldoen aan een psychiatrische stoornis. Sommige klachten worden niet vergoed vanuit de ZVW (bijvoorbeeld relatieproblemen en aanpassingsstoornissen).

Als u bij één van de volgende zorgverzekeraars verzekerd bent, zal de zorgverzekeraar de behandeling in 2024  bij mij voor u vergoeden:

 • Achmea
 • De Friesland
 • FBTO
 • Interpolis
 • Pro Life
 • ZieZo
 • Zilveren Kruis
 • ASR
 • a.s.r.
 • Ik kies zelf van a.s.r.
 • CZ
 • CZdirect
 • IZZ (door CZ)
 • Just
 • Nationale-Nederlanden
 • OHRA
 • DSW
 • InTwente
 • Stad Holland
 • Eno
 • HollandZorg
 • Salland
 • ONVZ
 • Jaaah
 • VvAA
 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ
 • Caresq

Bij beëindiging van de behandeling gaat de rekening rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars hanteren een omzetplafond dat is toegekend voor één jaar. Belangrijk is te weten dat het wettelijk verplichte eigen risico in 2023 €385 per jaar bedraagt. Dit bedrag wordt door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen.

Bij vragen over de vergoeding van de behandeling kan de zorgverzekeraar u nader informeren. Ook op de website van de LVVP vind u onder het cliëntendeel informatie: Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) www.lvvp.nl

Zie voor tariefbeschikking  GGZ vanaf 2022 door de Nederlandse Zorgautoriteit: 

GGZ Tool – Home (nza.nl)

 • Uw eigen risico wordt altijd aangesproken.
 • Het exacte tarief dat in rekening gebracht wordt is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. U kunt dit navragen bij uw verzekeraar.
 • Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.
 • Directe tijd (‘face to face’ contact, e-mail contact) en indirecte tijd (o.a. administratie, brieven, overleg met andere behandelaren) worden geboekt.
 • Voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar, is per 1 januari 2024  het tarief € 125,- per 45 minuten  (directe tijd) en € 170,- per 60 minuten
 • Het tarief voor een intake per 45 minuten is 250 € .
 • Als ik geen contract met uw verzekeraar heb moet u in het begin van de behandeling een aanbetaling doen
 • N.B. Voor een sessie die niet uiterlijk 24 uur van te voren is afgezegd (bij voorkeur via de mail) wordt € 95,- in rekening gebracht. Deze nota wordt niet door uw verzekeraar vergoed. U kunt deze dus niet indienen bij uw zorgverzekeraar.


Keuzevrijheid voor zorgverlener

U mag zelf kiezen welke behandelaar u wilt.  U hoeft uw keuze niet te beperken tot zorgverleners die een contract hebben met uw verzekeraar. Ook behandelingen bij een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, krijgt u (gedeeltelijk) vergoed.
Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoeveel u vergoed krijgt.

Indien geen contract is afgesloten met de verzekeraar betaalt u zelf de rekening. Maar ook in dat geval kunt u een groot deel van uw behandeling vergoed krijgen. De hoogte van de vergoeding hangt dan af van de vorm van uw verzekeringspolis: natura of restitutie. U krijgt bij een naturapolis in het algemeen 50 à 70 % van de verzekeraar terug. Bij een restitutiepolis is de vergoeding hoger. Er zijn enkele zorgverzekeraars die een zuivere restitutiepolis aanbieden waarmee de cliënt recht heeft op 100% vergoeding van het NZa-tarief.  Zie voor informatie: Zorgverzekeraars Nederland: www.zorgverzekeraars.nl


Kosten behandeling (zonder contract met uw zorgverzekeraar)

 • per 1 januari 2024 € 125,- per 45 minuten  (directe tijd: face to face, e-mail, telefonisch).
 • Het tarief voor een intake is 250 €  (45 minuten directe en 45 minuten indirecte tijd).
 • U ontvangt aan het einde van de maand een rekening van uw behandelaar. Deze rekening dient u binnen de gestelde termijn te betalen.
 • U kunt er voor kiezen om per sessie te betalen of 50 % van het hele traject vooraf betalen
 • De rekening kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Hoe de vergoeding is geregeld verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk altijd uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar.
 • Contact via e-mail of telefonisch dat inhoudelijk  van aard is, wordt op basis van de bestede tijd bij u in rekening gebracht.
 • Aan korte (niet -inhoudelijke ) vragen en het wijzigen van afspraken zijn uiteraard geen kosten verbonden.


Overige kosten

Leertherapie en supervisie VGCt € 125,- per 45 minuten en € 170,- per 60 minuten.