Omgaan met veranderingen of verandering in levensfase

Grote veranderingen in levensfases worden ook weleens life events genoemd. Life events zijn de grote gebeurtenissen in een mensenleven, die in meer of mindere mate psychologische aanpassing vereisen. Elke verandering vraagt enige mate van aanpassing, maar of ze stress geven is afhankelijk van de impact. Ook gebeurtenissen die eigenlijk als positief bekend staan, zoals een huwelijk of de geboorte van een kind kunnen veel stress veroorzaken.  Thomas Holmes en Richard Rahe hebben in 1967 een schaal gemaakt om alle grote gebeurtenissen in een mensenleven in kaart te brengen, en daarbij te kijken welke de meeste aanpassing vragen. Bij de zogeheten Social Readjustment Rating Scale worden honderden mensen gevraagd naar de situatie die volgens hen het meeste aanpassing vereist en daarmee dus de meeste stress veroorzaakt. De top-20 uit de SRSS is als volgt (Holmes en Rahe, 1967)

1. Dood van echtgenoot/ echtgenote
2. Echtscheiding
3. Scheiding van tafel en bed
4. Gevangenisstraf
5. Dood van een familielid
6. Persoonlijke ziekte of verwonding
7. Huwelijk
8. Ontslagen worden
9. Echtelijke verzoening
10. Met pensioen gaan
11. Verandering in de gezondheid van een familielid
12. Zwangerschap
13. Problemen op het gebied van seks
14. De intrede van een nieuw gezinslid
15. Zakelijke aanpassingen
16. Verandering in financiële situatie
17. Dood van een goede vriend
18. Verandering van baan
19. Verandering in aantallen meningsverschillen met partner
20. (Hoge) hypotheek

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij verandering in levensfase

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, steunende gesprekstherapie met een duidelijk te bepalen focus. Deze vorm van psychotherapie is specifiek ontworpen voor de behandeling van patiënten die depressief werden na grote veranderingen.
IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of in de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. IPT is daarom per uitsteek geschikt voor mensen die depressief zijn geraakt na het overlijden van een dierbare of na een grote verandering (scheiding, krijgen van kinderen, begin of einde studie en werk, relatiebreuk, verlies van gezondheid, ed.). Ook mensen die somber zijn t.g.v. een verstoorde relatie met een dierbare hebben veel baat bij IPT.
De duur van de behandeling varieert tussen de 8 en maximaal 20 gesprekken en is afhankelijk van een aantal factoren zoals duur en ernst van de depressie.
In de behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen om de behandeling op te richten. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen. In een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken is inmiddels aangetoond dat IPT werkzaam is bij de behandeling van depressie.